Shabbat Bulletin

6 Shevat, 5782 / January 8, 2022
Parashat Bo

View Print Bulletin 
View Email

28 Tevet, 5782 / January 1,  2022
Parashat Va-era

View Print Bulletin 
View Email 

21 Tevet, 5782 / December 25, 2021
Parashat Shemot

View Print Bulletin 
View Email

14 Tevet, 5782 / December 18, 2021
Parashat Va-y’
i
View Print Bulletin 
View Email

7 Tevet, 5782/December 11, 2021
Parashat Vayigash

View Print Bulletin 
View Email

30 Kislev, 5781 / December 4, 2021
Parashat Mikketz/
Shabbat anukkah/Roshodesh 
View Print Bulletin 
View email

23 Kislev, 5781 / November 27, 2021
Parashat Va-Yeishev

View Print Bulletin 
View Email

16 Kislev, 5782 / November 20, 2021
Parashat Vayishla
View Print Bulletin 
View Email

9 Kislev, 5782/November 13, 2021
Parashat Vayetzei

View Print Bulletin 
View Email

2 Kislev, 5782/November 6, 2021
Parashat Toldot

View Print Bulletin 
View Email

24 Ḥeshvan, 5782 / October 30, 2021
Parashat 
ayei Sarah
View Print Bulletin 
View Email

17 Ḥeshvan, 5782 / October 23, 2021
Parashat Vayera

View Print Bulletin
View Email

10 Ḥeshvan, 5782 / October 16, 2021
Parashat 
Lekh L’kha
View Print Bulletin 
View Email

3 Ḥeshvan, 5782/October 9, 2021
Parashat Noaḥ

View Print Bulletin
View Email

26 Tishrei, 5782 / October 2, 2021
Parashat B’reishit

View Print Bulletin
View Email

19 Tishrei, 5782 / September 25, 2021
Shabbat 
ol Hamoed/Sukkot
View Print Bulletin
View Email

12 Tishrei, 5782/September 18, 2021
Parshat Ha’azinu

View Print Bulletin
View Email

5 Tishrei, 5782 / September 11, 2021
Parashat Va-yeilekh /Shabbat Shuvah

View Print Bulletin
View Email

View 5781 Shabbat Bulletins

View 5780 Shabbat Bulletins