Scroll Top

5782 Shabbat Bulletin

28 Elul, 5782 / September 24, 2022
Parashat Nitzavim

View Print Bulletin
View Email

21 Elul, 5782 /September 17, 2022
Parashat Ki Tavo
View Print Bulletin
View Email

Parashat Ki Tetzei
14 Elul, 5782 / September 10, 2022

View Print Bulletin
View Email

Parashat Shof’tim
7 Elul, 5782 / September 3, 2022

View Print Bulletin
View Email

Parashat Re’eih – Shabbat Rosh Hodesh
30 Av 5782 / August 27, 2022
View Print Bulletin
View Email

Parashat Ekev
23 Av, 5782/August 20, 2022
View Print Bulletin
View Email

Parashat Va-etḥanan / Shabbat Nahamu
16 Av 5782 / August 13, 2022
View Print Bulletin
View Email

9 Av 5782 / August  6, 2022
Parashat Mattot-Masei

View Print Bulletin
View Email

2 Av 5782 / July 30, 2022
Parashat Mattot-Masei

View Print Bulletin
View Email

24 Tammuz 5782 /July 23, 2022
Parashat Pin
as
View Print Bulletin
View Email

17 Tammuz, 5782 / July 16, 2022
Parashat Balak

View Print Bulletin
View Email

10 Tamuz, 5782 / July 9, 2022
Parashat 
ukkat
View Print Bulletin
View Email 

3 Tamuz 5782 / July 2, 2022
Parashat Kora

View Print Bulletin
View Email

26 Sivan, 5782 / June 25, 2022
Parashat Sh’la
 L’kha
View Print Bulletin
View Email

19 Sivan, 5782 / June 18, 2022
B’ha-alot’kha
View Print Bulletin
View Email


12 Sivan, 5782 / June 11, 2022
Parashat Naso

View Print Bulletin
View Email

5 Sivan, 5782 / June 4, 2022
Parashat B’midbar

View Print Bulletin
View Email

27 Iyar, 5782 / May 28, 2022
Parashat Beḥukotai
View Print Bulletin
View Email

20 Iyar, 5782 / May 21, 2022
Parashat Behar
View Print Bulletin
View Email

13 Iyar, 5782 / May 14, 2022
Parashat Emor

View Print Bulletin
View Email

6 Iyyar 5782 / May 7, 2022
Parashat Kedoshim

View Print Bulletin
View Email

29 Nissan, 5782 / April 30, 2022
Parashat A
arei Mot/Maar odesh
View Print Bulletin
View Email

22 Nissan, 5782/April 23, 2022
Shabbat Pesa
– Yizkor
View Print Bulletin
View Email

15 Nissan, 5782/April 16, 2022
Shabbat Pesaḥ – Day 1

View Print Bulletin
View Email

8 Nissan 5782 / April 9, 2022
Parasha Metsora – Shabbat HaGadol

View Print Bulletin
View Email

1 Nissan 5782 / April 2, 2022
Parashat Tazria/
Shabbat Ha-odesh/
Rosh odesh
View Print Bulletin
View Email

23 Adar II, 5782 / March 26, 2022
Parashat Shemini/
Shabbat Parah
View Print Bulletin
View Email

16 Adar II, 5782 / March 19, 2022
Parashat Tzav

View Print Bulletin 
View Email

9 Adar II, 5782 / March 12, 2022
Parashat Va-yikra / Shabbat Zakhor

View Print Bulletin 
View Email

2 Adar II, 5782 / March 5, 2022
Parashat P’kudei

View Print Bulletin
View Email

25 Adar I, 5782 / February 26, 2022
Parashat Vayakhel – Shabbat Shekalim

View Print Bulletin 
View Email

18 Adar I, 5782/ February 19, 2022
Parashat Ki Tissa

View Print Bulletin 
View Email

11 Adar I, 5782 / February 12, 2022
Parashat Tetzaveh

View Print Bulletin 
View Email

4 Adar I, 5782/ February 5, 2022
Parashat Terumah

View Print Bulletin 
View Email

27 Shevat, 5782 /January 29, 2022
Parashat Mishpatim

View Print Bulletin 
View Email

20 Shevat, 5782 / January 22, 2022
Parashat Yitro

View Print Bulletin 
View Email

13 Shevat, 5782 / January 15, 2022
Parashat Beshalla
/Shabbat Shirah
View Print Bulletin 
View Email

6 Shevat, 5782 / January 8, 2022
Parashat Bo

View Print Bulletin 
View Email

28 Tevet, 5782 / January 1,  2022
Parashat Va-era

View Print Bulletin 
View Email

21 Tevet, 5782 / December 25, 2021
Parashat Shemot

View Print Bulletin 
View Email

14 Tevet, 5782 / December 18, 2021
Parashat Va-y’
i
View Print Bulletin 
View Email

7 Tevet, 5782/December 11, 2021
Parashat Vayigash

View Print Bulletin 
View Email

30 Kislev, 5781 / December 4, 2021
Parashat Mikketz/
Shabbat anukkah/Roshodesh 
View Print Bulletin 
View email

23 Kislev, 5781 / November 27, 2021
Parashat Va-Yeishev

View Print Bulletin 
View Email

16 Kislev, 5782 / November 20, 2021
Parashat Vayishla
View Print Bulletin 
View Email

9 Kislev, 5782/November 13, 2021
Parashat Vayetzei

View Print Bulletin 
View Email

2 Kislev, 5782/November 6, 2021
Parashat Toldot

View Print Bulletin 
View Email

24 Ḥeshvan, 5782 / October 30, 2021
Parashat 
ayei Sarah
View Print Bulletin 
View Email

17 Ḥeshvan, 5782 / October 23, 2021
Parashat Vayera

View Print Bulletin
View Email

10 Ḥeshvan, 5782 / October 16, 2021
Parashat 
Lekh L’kha
View Print Bulletin 
View Email

3 Ḥeshvan, 5782/October 9, 2021
Parashat Noaḥ

View Print Bulletin
View Email

26 Tishrei, 5782 / October 2, 2021
Parashat B’reishit

View Print Bulletin
View Email

19 Tishrei, 5782 / September 25, 2021
Shabbat 
ol Hamoed/Sukkot
View Print Bulletin
View Email

12 Tishrei, 5782/September 18, 2021
Parshat Ha’azinu

View Print Bulletin
View Email

5 Tishrei, 5782 / September 11, 2021
Parashat Va-yeilekh /Shabbat Shuvah

View Print Bulletin
View Email